Ziekenhuisschool

De ziekenhuisschool 'De Radar' heeft een vestiging in onze kliniek, en organiseert gratis onderwijs voor jongeren tot 18 jaar tijdens de opname. Dit gebeurt steeds in de mate van het mogelijke in samenspraak met de thuisschool.

Het doel van de ziekenhuisschool is om leerachterstand te beperken en herinschakeling na opname te vergemakkelijken.

Een groep leerkrachten zorgt tijdens de opname voor persoonlijk onderwijs-op-maat (inclusief erkende examens). De leerinhoud, methode en toetsen worden afgesproken met de thuisschool van de patiënt.

De behandeling op de afdeling eetherstel heeft uiteraard voorrang. Daarom worden tijdstippen, duur en intensiteit van het onderwijs individueel geregeld in overleg met het behandelteam.

Informatie over de ziekenhuisschool is ook via deze weg terug te vinden:
www.deradar.be