Algemeen

Hieronder vindt u de link naar een aantal bijdragen die werden geschreven door medewerkers van onze kliniek.

De afdeling eetherstel werkt met een beveiligde en besloten Facebook-groep, bestemd voor personen die in behandeling zijn geweest, om contact te houden en ervaringen uit te wisselen na opname. Indien u hiertoe toegang wenst, kan u de vraag richten tot team.eetherstel@azt.broedersvanliefde.be