Privacy

PRIVACYVERKLARING – Alexianen Zorggroep Tienen

Wij hechten groot belang aan uw privacy en aan het veilig verwerken van uw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Informatie over de verwerking van informatie en uw rechten inzake privacy, kan u in volgende documenten terugvinden:

Verantwoordelijke

De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle patiëntgegevens.
In het ziekenhuis is er een lokale DPO (= ’data protection officer’ of functionaris voor gegevensbescherming) aangeduid, die gemakkelijk te contacteren is via privacy@azt.broedersvanliefde.be.
De lokale DPO en/of de directie van het ziekenhuis kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de centrale DPO van de vzw. Ook u kan hem per mail te contacteren via DPO@azt.broedersvanliefde.be.

Voor meer uitleg over hoe u een van deze rechten kan inroepen, gelieve u te richten tot de directie, of tot de hoofdarts voor wat betreft medische gegevens. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Haar website is momenteel: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be