Driesporenbeleid

Het behandelprogramma is sterk gestructureerd en is gericht op:
(1) eetgedrag (normalisatie eetpatroon) en fysiek herstel (gewichtsherstel, aanpak van lichamelijke gevolgen van de eetstoornis…);
(2) psychologische problemen (onzekerheid, perfectionisme, lichaamsbeleving…) en psychiatrische comorbiditeiten (depressieve stoornis, angststoornis…); en
(3) sociale problemen (problemen in het systeem en het sociaal-maatschappelijk functioneren). Bij het normaliseren van het eetpatroon wordt de cliënt lichamelijk goed opgevolgd en wordt er aandacht besteed aan de lichaamsbeleving door middel van spiegeloefeningen en video-opnames. Parallel hieraan wordt een psychologische behandeling voorzien die naargelang hulpvraag en klinisch beeld van de patiënt de focus legt op de cognitieve en interpersoonlijke factoren van de eetstoornis zoals denkfouten, faalangst, perfectionisme, sociaal- en interpersoonlijk functioneren, emotieregulatie (al dan niet traumagerelateerd) en/of gezinsfunctioneren.