Getuigenissen

De voorstelling van de afdeling eetherstel en de bespreking van de ‘probleemgebieden’ zijn onvermijdelijk wat ‘zakelijk’ en ‘afstandelijk’. Het lijkt ons belangrijk om ook een meer persoonlijk getint beeld weer te geven. Daarom vindt u hier een aantal ‘verhalen’: persoonlijke indrukken, ervaringen van betrokkenen, dagboekfragmenten, interviews… Deze verhalen zijn uiteraard anoniem.

Verhalen van patiënten

Verhalen van ouders