Concreet en doelgericht

We werken niet volgens een strikte therapiemethode, maar volgens principes van zogenaamde ‘directieve therapie’:

  • Directief: we werken met aanwijzingen en richtlijnen
  • Concreet: problemen en klachten worden omgezet in concrete doelstellingen tot verandering en dit op drie vlakken:

o symptomen (klachten, hinderlijke gedragingen);
o zelfbeleving (gevoelens en gedachten over zichzelf);
o interacties (familie, partners, sociale omgeving).

  • Actief: doelstellingen worden omgezet in werkbare stappen die concreet en beoordeelbaar zijn; therapie is niet alleen ‘praten’ maar ook concreet ‘doen’.
  • Kritisch: de behandeling wordt regelmatig beoordeeld door de cliënt zelf, de andere groepsleden en het team.