Therapeutisch programma

Zowel in groep 2 als in groep 4 ligt de klemtoon op het normaliseren van het eetpatroon én het werken aan onderhoudende thema’s (o.a. lichaamsbeeld, zelfbeeld…). De benadering is echter verschillend: in groep 2 wordt het normaliseren van het eetpatroon sterker gestructureerd en gefaseerd, terwijl in groep 4 de autonomie sneller wordt opgebouwd door bv. onmiddellijk te gaan eten in de cafetaria in plaats van op de afdeling zelf.

In groep 2 is er 2 keer psychomotore therapie, wat belangrijk is als je meer klemtoon wil leggen op lichaamsbeleving, in groep 4 is dit 1 keer. In groep 4 wordt 2 keer dramatherapie georganiseerd, omdat de klemtoon ligt op hoe in contact te treden met anderen. In de groepspsychotherapie is er ook een andere benadering rond het werken aan onderhoudende thema’s. In groep 4 wordt meer gewerkt met de schemagerichte therapie die mensen op een gestructureerde manier leert omgaan met overtuigingen, in groep 2 ligt meer klemtoon om schaamte doorbreken/kwetsbaarheid durven laten zien/contact maken met krachten.