Multidisciplinair programma

Op de afdeling eetherstel wordt met verschillende therapievormen gewerkt: groepspsychotherapie, werkvergaderingen, psychomotore therapie, creatieve therapie, dramatherapie, voedingseducatie.

Groepspsychotherapie
De groepspsychotherapie wordt geleid door een vaste psycholoog. De therapiedoelen worden er besproken, geconcretiseerd, aangepast en uitgediept. Er wordt gezocht naar verbanden tussen de klachten en problemen, naar de betekenis en functies ervan. Thema's die regelmatig aan bod komen zijn: negatief zelfbeeld, (gender)identiteit, seksualiteit en intimiteit, perfectionisme, eenzaamheid, loskomen van thuis, omgaan met kwaadheid, verwerken van belastende ervaringen.

Werkvergaderingen
Regelmatig zijn er werkvergaderingen met de groepsbegeleiders (verpleegkundigen). Deze bijeenkomsten beogen vooral de bespreking van het dagelijkse leven binnen en buiten de kliniek en het concretiseren van de therapiedoelstellingen. Men bespreekt zowel weekends als ‘doedagen’ (van woensdag 14.00 uur tot donderdag 10.00 uur) en stelt een planning op van activiteiten waarbij men de therapiedoelstellingen buiten de kliniek kan uittesten of concreet in praktijk brengen.

Psychomotore therapie
De psychomotore therapie is een non-verbale (‘zonder woorden’) therapievorm waarbij het bewegen en de beleefde lichamelijkheid centraal staan. Er wordt met specifieke lichaamsgerichte oefeningen (zoals relaxatie, massage, dans, spiegel- en videoconfrontatie) gewerkt aan fysieke en mentale weerbaarheid, lichaamswaardering, omgaan met agressie enz. Verder leert men middelen om spanning te beheersen of op een gezonde manier kwijt te raken.

Creatieve therapie
Ook dit is een non-verbale therapievorm (‘zonder woorden’) waarbij vooral met beeldende of expressieve technieken gewerkt wordt. Het is gericht op bewustwording van eigen emoties en gedachten, door deze in creatieve vormen tot uiting te brengen (bijv. zelfportret, gezinsportret). Ook leert men creatief om te gaan met vrije tijd.

Dramatherapie
Deze therapievorm werkt met verschillende ‘spelactiviteiten’ (rollenspel, improvisatie, stem- en bewegingsoefeningen, poëzie, geleide fantasie) om gevoelens te verkennen, te experimenteren met nieuw gedrag, sociale vaardigheden uit te breiden en het eigen zelfbeeld in omgang met anderen bij te sturen.

Voedingseducatie
De diëtist speelt als voedingsdeskundige een rol bij het bepalen en herstellen van de voedingstoestand, voorlichting over gezonde voeding, voedselbereiding en eetgedrag, herstel van een normaal gewicht en begeleidt ook kooksessies met de patiënten.