Informatiesessie

Na het intakegesprek wordt beslist of men op de wachtlijst terecht komt.

De wachttijd is van wisselende duur.

Tijdens deze wachttijd zal men uitgenodigd worden voor een informatiesessie.

Tijdens het intakegesprek zullen de nodige inlichtingen over deze informatiesessie worden meegedeeld.