Autonomie-ondersteunend

Bij alle belangrijke beslissingen (opname, verblijfsduur, inhoud van het therapieprogramma) heeft elke cliënt inspraak. Iedereen is vrijwillig op de afdeling, niemand wordt onder dwang opgenomen. Je neemt grotendeels de leiding over je eigen behandeling en kiest zelf doelstellingen en groeistappen tijdens de behandeling. Alles gebeurt uiteraard wel in samenspraak met het behandelend team (als de cliënten kiezen voor een opname hier, kiezen ze bv. automatisch ook voor gewichtsherstel omdat we weten dat dit noodzakelijk is voor herstel van een eetstoornis). Het feit dat cliënten worden gevraagd om zelf een beslissing te nemen over hun behandeling, verhoogt de autonome motivatie, zorgt voor minder drop-out en een beter behandelresultaat. Deze manier van werken is gebaseerd op de principes van de zelfdeterminatietheorie en dit is wetenschappelijk onderzocht op deze afdeling.