Aanmelding

Aan een opname gaat steeds een intakegesprek vooraf met dokter Katrien Schoevaerts, afdelingspsychiater, dokter Lore Leempoels of de dokter-assistent (psychiater in opleiding).

Een afspraak maken kan enkel via het nummer 016/80.76.54 en dit op elke weekdag van 9.15 tot 12.00 uur. (In vakantieperiodes kan uitzonderlijk de bereikbaarheid wijzigen)

De afdeling eetherstel is ook bereikbaar via team.eetherstel@azt.broedersvanliefde.be.

Een onmiddellijke opname is niet mogelijk, er is steeds een wachtlijst van wisselende duur.

Bij de aanmelding van een minderjarige patiënt is een verwijsbrief van de behandelende arts noodzakelijk.

Voor patiënten uit Nederland geldt een aparte aanmeldingsprocedure. U neemt best eerst telefonisch contact op met de teamcoördinator op 0032-16-80.76.56.