Aanmelding

Aan een opname gaat steeds een kennismakingsgesprek vooraf met dokter Katrien Schoevaerts, afdelingspsychiater, of met de dokter-assistent (psychiater in opleiding). Een afspraak maken kan via het nummer 016/80.76.55.

De afdeling eetherstel is ook bereikbaar via team.eetherstel@azt.broedersvanliefde.be.

Een onmiddellijke opname is niet mogelijk, er is steeds een wachtlijst van wisselende duur.

Voor patiënten uit Nederland geldt een aparte aanmeldingsprocedure. U neemt best eerst telefonisch contact op met de teamcoördinator op 0032-16-80.76.56.