Ontslagfase

De laatste weken van het verblijf wordt de overgang tussen de kliniek en het ‘gewone’ leven concreet voorbereid. Men kan, indien haalbaar qua afstand, nu ook overschakelen op dagbehandeling (men slaapt dan niet meer in de kliniek). Er worden concrete ontslagdoelstellingen geformuleerd, als basis voor het opstarten van de nazorg in de vorm van een ambulante therapie bij een therapeut in de eigen streek. Ook wordt de overgang naar studie of werk georganiseerd. Zo gaan schoolgaande jongeren in de ontslagfase doorgaans 1 dag per week opnieuw naar de thuisschool.