Nazorg

Iedereen die een behandeltraject op de afdeling eetherstel doorloopt, wordt na ontslag best goed ambulant opgevolgd, en wordt zowel naar de huisarts als naar een psychotherapeut verwezen, met specialisatie in de behandeling van eetstoornissen. Deze opvolging gebeurt in de eigen regio, en al dan niet in samenwerking met een voedingsdeskundige (met specialisatie in eetstoornissen) en/of een psychiater voor eventueel medisch-psychiatrische opvolging. Waar mogelijk wordt de opstart bij de ambulante therapeut reeds tijdens opname gemaakt, om de overgang te vergemakkelijken.

Een keer per maand vinden na opname terugkomsessies plaats in de kliniek voor patiënten tussen 15 en 29 jaar oud (op moment van ontslag) die tot één jaar uit opname zijn. In deze terugkomsessies wordt stilgestaan bij verschillende thema’s (vb. terugvalpreventie, steunfiguren…). Het programma en de data van deze terugkomsessies wordt vooraf steeds op de website aangekondigd.