Opname

Kennismaking en motivatie
De minimum opnameduur bedraagt vijf dagen: een opname gebeurt steeds op een maandag en op vrijdag van diezelfde week beslist men of men verder doet of niet. Dit zien we echt als een proefweek. Men maakt kennis met het behandelprogramma om uit te maken of men voor een langere behandeling in aanmerking komt en hiertoe bereid is. Is dit niet het geval, dan stopt de opname; men kan later altijd terugkeren als men wel bereid is tot behandeling.

In de eerste periode (maximum vijf weken) zet men de eerste stappen in het herstel van de eetstoornis. In deze fase wordt vooral gewerkt aan het motivationele stuk binnen de behandeling. Men staat stil rond hoe men op dat moment naar zichzelf kijkt, waar men aan wil werken en wat men wil bereiken tijdens de opname.

Intensieve groepstherapie
Na de vorige stap gaat men over naar een therapiegroep en dit voor minimum drie en maximum zes maanden. Er volgt een intensief weekprogramma met therapieën die aansluiten bij de doelstellingen die men zelf heeft uitgewerkt. Wat men hierbij leert, wordt ook uitgetest buiten de kliniek via ‘doedagen’ (van woensdag 14.00 uur tot donderdag 10.00 uur) en tijdens weekends die men volgens afspraak buiten de kliniek doorbrengt.