Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen

De psychiatrische kliniek Alexianen Tienen is een middelgroot ziekenhuis met 5 gespecialiseerde behandelafdelingen.

Meer info

Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen bestaat uit

Team verslavingszorg

Volwassenen met een verslavingsproblematiek

Team eetherstel

(Jong)volwassenen met een eetproblematiek

Team algemene psychiatrie

Zorg-, behandel- en herstelmodule voor volwassenen

Team jeugd

Jongeren met problematisch gebruik van alcohol en/of drugs of ander verslavingsgedrag

Team ouderen

Ouderen met psychische zorgnoden

Psychotherapeutische deeltijdbehandeling

Locatie Leuven - Mechelsestraat 84

Residentiële hulpverlening voor personen met interneringsstatuut

Residentiële behandeling

Ouderenexpertiseteam

Expertise in verschillende domeinen