Vormingsaanbod

De Alexianen Zorggroep Tienen stelt expertise voorop als een belangrijke waarde, en wil zich profileren als lerende organisatie waar bekwame en gemotiveerde medewerkers worden gestimuleerd in hun professionele groei.

De organisatie streeft naar kwalitatieve en veilige zorg, en focust daarom extra op specifieke aandachtsgebieden (optimalisatie van de kennis, vaardigheden en waarden rond patiëntveiligheid, samenwerking als team, doelgericht communiceren, herkennen, reageren en rapporteren van onveilige of ongewenste situaties, handelen inzake rampenplan).

Om al deze opdrachten te realiseren is goede vorming (VTO) noodzakelijk. Met VTO wordt enerzijds de vorming bedoeld die de medewerkers kunnen volgen, anderzijds ook de vorming die we als organisatie via onze medewerkers naar buiten toe uitdragen. Het is via VTO, via onze expertise in bepaalde domeinen, dat we onze kennis uitdragen aan onze patiënten, cliënten, maar ook doorverwijzers, zijnde huisartsen en andere professionelen uit het werkveld.

De Alexianen Zorggroep Tienen streeft ernaar complementaire interne en externe vormingsinitiatieven te organiseren.

Via onze website blijft u op de hoogte van de activiteiten die hierrond worden aangeboden.