Kwaliteit en patiëntveiligheid

De psychiatrische kliniek Alexianen Tienen neemt deel aan het meerjarencontract “Coördinatie kwaliteit en Patiëntveiligheid” van de federale overheid.

Specifiek wordt hierbij gewerkt aan volgende thema’s:

1. hoogrisicomedicatie
2. identitovigilantie
3. vrijheidsbeperkende maatregelen
4. transmurale zorg
5. uitbouw van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Meer informatie vindt u terug op de website van de FOD Volksgezondheid.