Project VIP²

In het Vlaams indicatorenproject voor de geestelijke gezondheidszorg (VIP² GGZ) zijn indicatoren ontwikkeld om onderdelen van kwaliteit mee te meten.

Als GGZ-instelling nemen wij deel aan dit sectorbreed, in het Vlaamse landschap georganiseerd project.

Het bureau VIP² GGZ is een referentiekader aan het uitwerken waarbinnen bestaande en toekomstige indicatoren geplaatst kunnen worden. Dit met het doel om in de toekomst meer inhoudelijke thematisering en focus te leggen. Het referentiekader bestaat uit 6 kernwoorden/domeinen die omvatten wat goede geestelijke gezondheidszorg is: veilig, werkzaam, patiëntgericht, tijdig, efficiënt en rechtvaardig (The Six Domains of Health Care Quality van het Institute of Medicine (IOM), 2001).

In 2016 gebeurden de eerste metingen: twee indicatoren, een peiling naar de inschakeling van ervaringsdeskundigen en de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP), ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform.

Binnen ons ziekenhuis is sinds 2015 een betaalde ervaringsdeskundige tewerkgesteld. De taak van een ervaringsdeskundige richt zich o.m. op het mee ondersteuning bieden bij individuele herstelprocessen, het inrichten van herstelondersteunende zorg, het creëren van maatschappelijke kansen.

De VPP betreft een tevredenheidsvragenlijst die bij patiënten wordt afgenomen. In 2016 is een bevraging gebeurd 'ter validatie' van de vragenlijst (= meet de vragenlijst wat hij geacht wordt te meten). Vanaf 2017 start een uitgebreide bevraging bij patiënten. Luisteren, leren en bijsturen van zorg o.b.v. wat patiënten ons te vertellen hebben, is een belangrijk werkmodel binnen onze organisatie.

Naast deze 2 indicatoren, neemt de PK Alexianen Tienen ook deel aan volgende indicatoren:

  • tijdig ambulant contact na ontslag
  • volledig geneesmiddelenvoorschrift
  • volledig suïcidepreventietraject

Alle resultaten worden gepubliceerd op de VIP²-website www.zorgkwaliteit.be.

Via de onderstaande links kan je de resultaten voor de metingen in onze organisatie nalezen uit: