Project VIKZ

Het VIKZ vindt zijn oorsprong in de Beleidsnota Welzijn 2014-2019 en werd in november 2017 officieel opgericht, door en voor de zorgsector, en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

Het VIKZ wil een overkoepelende structuur vormen waarbinnen de algemene ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijnszorg en de residentiële ouderenzorg hun kwaliteitsbeleid kunnen ontwikkelen. Het VIKZ wil de komende jaren uitgroeien tot expertisecentrum op het vlak van kwaliteitsbeleid en een centraal punt zijn waar de burger en de patiënt gebruiksvriendelijke informatie over de kwaliteit van zorg kan terugvinden.

Het VIKZ heeft volgende opdrachten:

  • VERBINDEN door organiseren van intersectoraal overleg, intervisie en opbouwen van kennisnetwerk
  • ONTWIKKELEN van kwaliteitsindicatoren, met de sector, volgens een vaste evidence-based methodologie
  • BELEIDSIMPACT mee bouwen aan een toekomstgericht, geïntegreerd Vlaams kwaliteitsbeleid. Beleidsondersteuning via indicatoren
  • STIMULEREN van onderzoek en opleiding i.s.m. universiteiten en wetenschappelijke verenigingen
  • FACILITEREN van publieke transparantie van kwaliteit van zorg en creëren van begrijpbare informatie

VIKZ indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg meet de kwaliteit van zorg in de psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, mobiele equipes, revalidatiecentra voor drughulpverlening en psychosociale revalidatiecentra.

Als instelling nemen we o.a. deel aan de Vlaamse Patiëntenpeiling (VVP). De VPP betreft een tevredenheidsvragenlijst die bij patiënten wordt afgenomen. Luisteren, leren en bijsturen van zorg o.b.v. wat patiënten ons te vertellen hebben, is een belangrijk werkmodel binnen onze organisatie.

Naast deze indicator, neemt de Psychiatrische Kliniek van de Alexianen Zorggroep Tienen ook deel aan volgende indicatoren:

  • Benzodiazepines
  • Basisvereisten handhygiëne
  • Familiebevraging

Alle resultaten worden gepubliceerd op de VIP²-website www.zorgkwaliteit.be.

Via de onderstaande links kan je de resultaten voor de metingen in onze organisatie nalezen uit: