Familiebeleid

Samenwerking met familie en omgeving vormt binnen het ziekenhuis een essentieel onderdeel van elk zorgprogramma. Wanneer iemand te maken krijgt met psychische problemen, raakt dit heel de omgeving. Een opname heeft vaak een grote impact op elke betrokkene, maar deze moeilijke fase kan ook een keerpunt betekenen.

Tegelijk kunnen families ook een betekenisvolle rol spelen in het herstelproces van de cliënt. Vandaar dat wij familie en andere belangrijke steunfiguren zoveel mogelijk bij het herstelproces van de cliënt willen betrekken. Binnen elk zorgprogramma is een vorm van samenwerken met de familie dus essentieel. Hoe deze samenwerking concreet vorm krijgt hangt van het zorgprogramma, de vraag van de cliënt en van de familie zelf.

Meer informatie over de wijze van samenwerking vind je via de afdelingspagina’s.

Aandacht voor de familie en de context van de cliënt kan gerealiseerd worden op vlak van kennismaking, informatie geven, ondersteuning bieden en betrokkenheid in de zorg.

Contact nemen met belangrijke derden dient echter altijd in overleg met de cliënt te gebeuren. Soms zijn relaties verstoord; maar ook in deze omstandigheden trachten wij tegemoet te komen aan families die zoeken naar steun en tracht de hulpverlener een luisterend oor aan te bieden.