Kinderen

KOPP-beleid (kinderen van ouders met een psychisch probleem)

Binnen ons ziekenhuis hechten we veel belang aan de rol als ouder. Zo willen we de cliënt ook versterken in zijn rol als moeder of vader.

We willen ruimte en veiligheid bieden om met de cliënt in gesprek te gaan over de rol als ouder en de cliënt begeleiden om zijn/haar kinderen te informeren over de psychische kwetsbaarheid. In de praktijk gebeurt dit onder de vorm van KOPP-preventiegesprekken, waarbij de hulpverlener met de cliënt spreekt over zijn/haar rol als ouder.

Daarnaast willen we een kindvriendelijk ziekenhuis zijn. We voorzien een kinderhoek in de cafetaria, een KOPP-kamer waar gesprekken kunnen plaatsvinden, een kindvriendelijke tuin en we organiseren op regelmatige basis familienamiddagen.

Daarnaast kunnen de kinderen ook worden uitgenodigd voor een gesprek, indien dit wenselijk is of op vraag.

Meer informatie over de familiewerking is ook terug te vinden op de website van het Familieplatform.