Kwaliteit

De kernopdracht van onze organisatie, de Alexianen Zorggroep Tienen, is het aanbieden van hoogwaardige zorg.

Hierdoor willen wij de kwaliteit van leven verbeteren van de mensen die op ons een beroep doen. Dit is onze bijdrage aan een meer humane samenleving. Dit is onze maatschappelijke opdracht.

Het beleid wordt gevoerd vanuit een heldere en mensgerichte organisatiestructuur, waarin leidinggevenden bereikbaar en aanspreekbaar zijn en waarin aandacht is voor communicatie, overleg en participatie.
Wij voeren een proactief beleid, we staan open voor nieuwe noden en zorgvormen en formuleren daarop antwoorden. Wij houden 'de vinger aan de pols' van wat er leeft in de maatschappij, wat wetenschap ons aanreikt en de praktijk ons leert. We durven van daaruit nieuwe paden bewandelen.

Over de wijze waarop we die opdracht uitvoeren, willen we verantwoording afleggen. Ons beleid wil gekenmerkt zijn door transparantie: transparantie naar de gemeenschap, de medewerkers en de mensen die op ons een beroep doen.

We hechten veel belang aan communicatie: communicatie met onze medewerkers, patiënten, bewoners en cliënten en hun hele familie, communicatie met stakeholders en de ruime gemeenschap.

Slechts de beste zorg is goed genoeg voor onze patiënten. Daarom kiezen wij voor een geïntegreerd kwaliteitsbeleid, dat de lat hoog legt. Streven naar excellentie van zorg is de essentie van ons engagement.
We vervullen deze opdracht 'in samenwerking', met onze partners in de zorg. Wij streven met hen naar complementariteit en afstemming van het zorgaanbod waardoor efficiëntie en kwaliteit van zorg verbeteren.