Accreditatie

Op 31 juli 2015 bekroonde het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) de afdeling verslavingszorg van de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen met het internationale Qmentum- kwaliteitslabel.

Daarmee kaapten zij, als pilootinstelling voor het NIAZ-Qmentum-accreditatieprogramma, zelfs een nationale primeur weg. Dit accreditatielabel werd, na een doorgedreven audit, uitgereikt omdat “het team verslavingszorg van de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen voldoet aan de gestelde voorwaarden voor het toekennen van de deelaccreditatiestatus: er is blijk gegeven van een op verbetering gerichte cultuur, het kwaliteitssysteem is in voldoende mate ontwikkeld en alle redelijke waarborgen zijn gerealiseerd voor de veiligheid van patiënt, medewerker, bezoeker en omgeving.” Er werd met andere woorden geoordeeld dat er voldoende waarborgen aanwezig zijn voor kwaliteitsvolle en veilige zorg, binnen een cultuur die gericht is op continue verbetering.

Op 6 september 2016 werd de kick-off gegeven voor de ziekenhuisbrede accreditatie. Dit betekent dat er inmiddels op alle zorgafdelingen van het ziekenhuis verbeterteams aan het werk zijn, die hun werking kritisch tegen het licht houden, borgen wat waardevol is en goed loopt, en waar nodig verbeteringen aanbrengen. Ook in de andere departementen (ondersteunende diensten) en op directieniveau zijn er verbeterteams in de weer. Mede middels accreditatie is de hele organisatie in beweging op de weg van kwaliteit en (patiënt)veiligheid! Dat dit soms ook zeer letterlijk te nemen valt, kan u zien in bijgevoegd filmpje: de Alexianen Zorggroep danst!

De huidige accreditatiestatus geldt vanaf 31 juli 2015 tot 1 augustus 2019.