Accreditatie

De psychiatrische kliniek Alexianen Tienen behaalde op 26 juli 2019, 4 jaar na de deelaccreditatie voor de afdeling verslavingszorg, een organisatiebreed accreditatielabel van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het NIAZ-Qmentum label is een internationaal kwaliteitslabel, dat garant staat voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Sinds de deelaccreditatie van de kliniek in 2015 werd er niet stilgezeten! De 5 gespecialiseerde afdelingen van de psychiatrische kliniek werkten de afgelopen jaren departementsoverschrijdend rond meer dan 700 normcriteria, om de zorgverlening nog beter en veiliger te organiseren. Zo is er onder andere een uitgebreid intern toetsingssysteem geïmplementeerd, worden de patiënt en zijn familie nauwer betrokken bij patiëntveiligheidsthema’s, zijn er extra veiligheden ingebouwd in het medicatieproces om er voor te zorgen dat de juiste medicatie op het juiste moment bij de juiste patiënt terecht komt, en zijn verschillende processen verbeterd, waaronder suïcidepreventie, valpreventie en zorgcommunicatie.

Een 8-koppig auditorenteam met heel wat inhoudelijke ervaring in de eigen sector beoordeelde tijdens een doorgedreven audit van 4 dagen onze werking aan de hand van patiënten- en organisatietracers. Dit hield in dat zij zowel organisatorische als zorgprocessen van kop tot staart doorlichtten, middels werkplekbezoeken en interviews met patiënten, medewerkers, artsen, leidinggevenden en directie. In totaal werd aan 690 van de 707 normcriteria voldaan, d.i. een score van 97,5 %.

Het behalen van het accreditatielabel was uiteraard geen doel op zich, maar een manier om kwaliteit en veiligheid hoog op de agenda’s te krijgen, de eigen werking kritisch tegen het licht te houden en te verbeteren, en de zorg- en organisatorische processen verder op punt te stellen. Dit proces van continu verbeteren stopt natuurlijk niet bij het behalen van dit kwaliteitslabel: het is onze opdracht om te blijven groeien en verbeteren, en onze zorg in samenspraak met de patiënt en zijn/haar familie zo goed mogelijk in te richten.