Werking

Informatie over de verschillende eenheden die de werking uitmaken van de organisatie Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen

Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen bestaat uit

Team verslavingszorg

Volwassenen met een verslavingsproblematiek

Team eetherstel

(Jong)volwassenen met een eetproblematiek

Team algemene psychiatrie

Zorg-, behandel- en herstelmodule voor volwassenen

Team jeugd

Jongeren met een psychiatrische problematiek in combinatie met verslaving

Team ouderen

Ouderen met psychische zorgnoden

Psychotherapeutische deeltijdbehandeling

Locatie Leuven - Mechelsestraat 84