Algemeen

Het ouderenexpertiseteam stelt expertise ter beschikking aan een oudere, zorgbehoevende persoon, en zijn naasten, maar ook aan professionele zorg- en hulpverleners, en dit op verschillende domeinen. De werking richt zich vooral op tijdelijke expertise-ondersteuning: de mensen uit het vertrouwde netwerk blijven aan zet, maar krijgen ondersteuning op maat, vertrekkende vanuit de vragen en de noden van de oudere en zijn netwerk.

Het ouderenexpertiseteam is een samenwerkingsverband van verschillende projecten en initiatieven, nl. Zorg 24, de eerstelijnspsychologische functie voor ouderen, het mobiel outreachend team voor ouderen, het supportteam GGZ, de geheugenkliniek en het geriatrisch ziekenhuis. In de toekomst kan het team worden uitgebreid met andere expertisedomeinen.

Met het ouderenexpertiseteam bieden wij 1 aanmeldpunt voor expertise, advies en ondersteuning voor ouderen!