Algemeen

Iedereen kan een afhankelijkheidsprobleem krijgen, man of vrouw, uit elke sociale klasse. Mensen die in die mate gebruiken dat hun leven er onder lijdt, kunnen terecht bij het team van verslavingszorg.

Alcohol

Alcohol is nog steeds de belangrijkste sociaal aanvaarde drug. Mensen met een alcoholprobleem vormen dan ook de grootste groep op onze afdeling.

Er zijn meer mannen met dit probleem dan vrouwen (wij voorzien twee groepen voor mannen, één voor vrouwen), al komen er geleidelijk aan meer vrouwen naar onze kliniek.

De gemiddelde leeftijd ligt rond 41 jaar. Als jongere mensen een drankprobleem hebben, is er soms ook een ander psychisch probleem aanwezig.

Medicatie

Medicatieafhankelijkheid kan voorkomen als probleem op zich, of in combinatie met alcohol. Vaak wordt gestart met medicatie in een poging om te stoppen met drinken.

Door de band is medicatie een moeilijker probleem dan alcohol, gedeeltelijk omdat het minder zichtbaar is, de omgeving het niet zo gemakkelijk merkt, de ontwenning meer tijd vraagt, en een leven zonder medicatie veel minder vanzelfsprekend is dan zonder alcohol. Dit is zeker het geval bij pijnmedicatie.

Legaal en illegaal druggebruik

Ook mensen met een afhankelijkheid aan drugs komen in aanmerking voor behandeling op onze afdeling.

Module gedragsverslaving

Gezien we een toename zien van gedragsverslavingen (o.a. gamen, gokken, koopverslaving...) is er een ambulante module voor gedragsverslavingen op woensdagavond (tweewekelijks), zowel voor opgenomen patiënten als voor ambulante cliënten. Vooraleer te kunnen instappen in deze module, wordt er een kennismakingsgesprek (intakegesprek) voorzien bij dr. Hendrik Peuskens of bij Herman Hacour, psycholoog.

Rookstopbegeleiding (supplementair)

Er is een bijzondere verwevenheid tussen alcohol- en nicotinegebruik. Een dubbele diagnose betekent ook dubbel zoveel gevolgen op vlak van orgaantoxiciteit.

De kans op langetermijnabstinentie van alcohol wordt met 25% verhoogd wanneer patiënten ook voor tabaksafhankelijkheid worden behandeld.

Wij bieden patiënten de mogelijkheid om tijdens hun verblijf deel te nemen aan rookstopsessies in groep.