Groepswerk

Het samenleven met ‘lotgenoten’ in een groep is de hoeksteen van het behandelprogramma.

Een groep bestaat uit acht tot twaalf cliënten. Buiten enkele individuele gesprekken (en aparte gesprekken met gezin of partner) vinden alle therapieën plaats in groepsverband.