Familiewerking

Binnen het programma eetherstel worden ouders expliciet gevraagd om hun dochter te ondersteunen in het maken van de overgang van kliniek naar thuissituatie. Doorheen het hele aanbod voor families, zal worden getracht om de centrale rol van het symptoom binnen het gezin te doorbreken, o.a. door specifieke betekenissen en percepties uit te dagen, de krachten van het gezin te exploreren en te benoemen en door het gezin te bekrachtigen en bij te sturen in het herstelproces.

Driewekelijkse thema-avonden

Er is een driewekelijkse psycho-educatieve ouderavond over verschillende relevante onderwerpen (vb. werking van de afdeling, voorstelling van het therapieprogramma, voorlichting over gepaste voeding…). Deze ouderavond wordt begeleid door diverse teamleden (vb. voedingsdeskundige, hoofdverpleegkundige, afdelingspsychiater, psycholoog...) en is toegankelijk voor de ouders van alle opgenomen patiënten. Het is een moment van ontmoeting met ‘lotgenoten’ met de mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen.
Sommige ouderavonden zijn ook toegankelijk voor partners. Het programma met data en thema's wordt telkens vooraf aangekondigd op deze website. In samenwerking met de Vereniging Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa (www.anbn.be) is er ook de mogelijkheid tot contact en overleg met ouders van voorheen opgenomen patiënten.
Extra info over thema-avonden.

Individuele gezinsgesprekken

Tijdens de eerste weken van opname worden ouders van jongeren (t/m 21 jaar) doorgaans één keer uitgenodigd voor een oudergesprek met als doel ruimte te creëren voor het verhaal en mogelijke vragen van ouders. Indien de jongere kiest voor een langer behandelparcours in één van de behandelingsgroepen, zullen er tijdens opname een drietal individuele gezinsgesprekken plaatsvinden. Deze gezinsgesprekken hebben als doel het ondersteunen van het herstelproces van de jongere in de thuissituatie.

Familiegroepstherapie of ‘multi-family therapy’ (MFT)

Naast het aanbieden van individuele gezinsgesprekken, werd op de afdeling een specifieke familiegroepsinterventie ontwikkeld om ouders en gezinnen in het herstelproces te ondersteunen. De ‘MFT’-groep komt 6 keer bij elkaar met ongeveer 6 patiënten en hun ouders. De bijeenkomsten kennen een gestructureerd verloop met ruimte voor eigen inbreng maar met telkens ook een therapeutische oefening om nieuwe perspectieven en verbindingen tussen gezinnen en binnen gezinnen teweeg te brengen. Het leren omgaan met de eetstoornis staat hierin voortdurend centraal.

Siblings

Eetstoornissen hebben een grote impact op het gezin en dus ook op siblings. Daarbij kunnen siblings ook een rol spelen in het herstelproces van hun broer of zus. Daartoe worden ook siblings bij voorkeur minstens 1 keer gezien tijdens een opname. Broers en zussen zijn ook welkom in de broers- en zussengroep. Het programma met data wordt aangekondigd op deze website.
Extra info over broers- en zussengroep.

Partners

Daarnaast worden ook de partners via een partnergroep en een tweetal partnergesprekken betrokken tijdens de behandeling.
Het programma met data wordt aangekondigd op deze website.
Extra info over partnergroep.

Evaluatieformulier voor ouders/partner (pdf om af te drukken en handmatig in te vullen)
Evaluatieformulier voor ouders/partner (Word formulier om digitaal in te vullen)