Behandeling

Op de afdeling ouderen wordt de diagnose gesteld en de behandeling opgestart voor ouderen met psychische zorgen. Dit gebeurt in overleg met alle betrokken partijen (familie, huisarts, thuiszorg, woonzorgcentra, ziekenhuizen). Zowel het vaststellen van de diagnose, als de behandeling kan ambulant (via consultaties met de psychiater), in daghospitaal (therapie enkel overdag) of residentieel (volledige opname).