Afdelingsleiding

Het gerontopsychiatrisch team staat onder leiding van dr. An Haekens:

  • Dr. An Haekens, afdelingshoofd, ouderenpsychiater
  • Dr. Katrijn Abrahams, ouderenpsychiater
  • Stefan Kelchtermans, teamcoördinator
  • Liet De Wachter, therapiecoördinator
  • Francis Baumans, maatschappelijk assistent
  • Liet De Wachter, Miriam Terheggen en Paulien Odent, psychologen
  • Ann Vandepoel, Ann Ruysen en Rani Coenen, ergotherapeuten
  • Marijke Schotsmans, muziektherapeute
  • Beeleke Bredero, psychomotorisch therapeute
  • Bart de Bakker, pastorale medewerker

Het verplegend team is samengesteld uit zorgkundigen en verpleegkundigen. Tijdens de opname krijgt de patiënt een persoonlijke begeleider toegewezen, waar ook familie en anderen zich gedurende het hele verblijf tot kunnen richten. Deze begeleider zal voor opvang zorgen bij het eerste contact op de afdeling en coördineert de afstemming van de individuele verwachtingen van de zorg op het globale aanbod van de zorg. De begeleider bouwt een vertrouwensrelatie met de patiënt en familie en begeleidt hen tot het ontslag uit de kliniek.

De begeleiding is een spilfiguur in de fysieke en psychische zorg van de patiënt en zijn familie.