Visie

De afdeling is opgesplitst in 2 leefgroepen met een aparte werking en verschillende accenten in het therapeutisch klimaat.

Team ouderen 1

In de leefgroep van team ouderen 1 komen hoofdzakelijk patiënten met een hersenaandoening terecht; veelal betreft het een vorm van dementie. Dit hersenlijden zorgt voor ernstige moeilijkheden op het vlak van denken, organiseren en gevoelens.

Een patiënt van team ouderen 1 heeft hulp nodig om zijn of haar leven te organiseren. Een voorspelbaar dagverloop is daarom belangrijk. De patiënt wordt vooral aangemoedigd om te blijven doen wat hij of zij nog kan. Daarnaast worden de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkelingen op maat opgespoord en benut.

Het therapeutisch klimaat voor deze leefgroep is overwegend ondersteunend en bevestigend.

Team ouderen 2

In de leefgroep van team ouderen 2 komen patiënten terecht die, ondanks de problemen die zij ervaren, toch in staat zijn om zelfstandig hun leven in te vullen. Het gaat dan bijvoorbeeld over depressie, rouw, verslaving, relatiemoeilijkheden… Ook op oudere leeftijd is volledig herstel mogelijk.

Een belangrijke doelstelling is het (her)opnemen van verantwoordelijkheid voor zichzelf, en voor de sociale omgeving.

De patiënten ontwikkelen sociale vaardigheden en leren zichzelf, met de mogelijkheden en beperkingen, beter kennen door het groepsgebeuren. Dit geeft een betere basis om verantwoorde keuzes te maken voor de toekomst, in overleg met alle betrokken hulpverleners en belangrijke familieleden en/of vrienden. De teamleden benaderen de patiënten als partner in de behandeling.

Therapieën en activiteiten worden georganiseerd op maat van ouderen met diverse psychiatrische ziektebeelden, met speciale aandacht voor mensen met een verslavingsprobleem.
Het algemene doel is het functioneren te verbeteren of te stabiliseren, in combinatie met inzichtelijke mogelijkheden.