Bezoek

Bezoek is welkom op de afdeling, en kan ook steeds terecht bij het behandelend team. Om de rust op de afdeling te bewaren, willen we u vragen om de bezoekuren te respecteren en maximaal gebruik te maken van de cafetaria, indien dit voor u en uw familielid haalbaar is. Het respecteren van de bezoekuren is noodzakelijk voor zowel de patiënten als de begeleiding, zodat het avondgebeuren op een vlotte manier kan verlopen en de nodige individuele zorgen kunnen worden toegediend.

Tijdens feestdagen geldt de weekendregeling.

Patiënten kunnen tijdens de opname een wandeling maken of naar huis gaan (met of zonder overnachting), bijvoorbeeld in voorbereiding van de ontslagfase. Rond de weekenduitgangen gelden de volgende regels:

  • eerste weekend na opname is een korte wandeling buiten het ziekenhuis toegestaan
  • tweede weekend kan men volledige dagen naar huis gaan zonder overnachting
  • derde weekend kan men in weekend gaan met 1 overnachting
  • daaropvolgende weekends kan dit worden uitgebreid naar 2 overnachtingen.

Dit verlof wordt individueel besproken en toegestaan door de afdelingsarts op verzoek van de patiënt en/of de familie. Hiervoor dient een verlofbriefje te worden ingevuld dat op de afdeling te verkrijgen is. De gangbare uren voor 'verlof' zijn op woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag, telkens van 8.00 tot 20.00 uur.