Opname - algemene psychiatrische aandoeningen

Opname

De doelstellingen bij een opname kunnen zijn: crisisopvang, exploratiefase, behandeling (zowel psychotherapie als medicamenteuze therapie) en heroriëntatie.

Crisisopvang

Crisisopvang kan betekenen dat een situatie thuis of in een woonzorgcentrum niet meer optimaal of wenselijk is, en dat men overgaat tot een korte opname. Crisisopvang kan ook overgaan in integrale observatie en behandeling.

Exploratiefase

De exploratiefase is de fase waarin we zicht proberen te krijgen op de krachten, steunbronnen en valkuilen van de patiënt. We gaan samen met de patiënt en zijn naastbetrokkenen zoeken naar wat er aan onmisbare vaardigheden en hulpbronnen nodig is om naar tevredenheid te kunnen functioneren. In deze fase worden de naastbetrokkenen ook uitgenodigd door de maatschappelijk assistent voor een uitgebreid gesprek. Op het einde van de exploratiefase brengen we alle bevindingen samen in een teamvergadering. Op deze vergadering wordt een behandelplan opgemaakt en doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen worden op afgesproken momenten geëvalueerd. Dit behandelplan wordt ook besproken in een familiegesprek.

Behandeling via psychotherapie en geneesmiddelen

Een behandeling vertrekt vanuit de diagnose en de vooropgestelde doelstellingen. Een behandeling met geneesmiddelen is slechts een gedeeltelijke aanpak, die wordt vervolledigd door therapie aan te bieden zoals gesprekstherapie, ergotherapie, muziektherapie, training van de (resterende) mogelijkheden in verband met zelfzorg.

Medische onderzoeken, gegevens en verslagen

Tijdens de opname kan men voor lichamelijke klachten terecht bij de arts, verbonden aan de afdeling. Indien nodig wordt men doorverwezen. Elke patiënt wordt bij opname onderzocht door onze internist.
Het is de bedoeling dat alle medische gegevens hier worden opgevolgd. Zijn er aparte onderzoeken nodig bij een medisch specialist, dan wordt dit in samenwerking met het algemeen ziekenhuis RZ Tienen geregeld. Zijn er bijzondere redenen om de eigen arts in te schakelen, dan vragen wij u om dit eerst met het team te overleggen en niet op eigen houtje afspraken te regelen (ook indien het gaat om controleraadplegingen die voorzien waren voor de opname).

Heroriëntatie

Tijdens de crisisopvang, observatieperiode en behandelperiode, wordt gekeken naar de toekomstmogelijkheden. Afhankelijk van de individuele situatie wordt iemand met/zonder ondersteuning opnieuw georiënteerd naar huis, een gepaste woonvorm zoals een WZC, een PVT of beschut wonen. De afdeling is geen plaats waar men definitief kan verblijven.