Nazorg

Nazorg maakt integraal deel uit van de therapie. Na het groepstherapeutische programma staat men immers pas aan het begin van het groeiproces. Een jarenlange gewoonte, misbruik van producten, verandert men niet zomaar in enkele weken! De moeilijkheden die bijna zeker optreden na het ontslag, kunnen in die voortgezette behandeling besproken worden.

Zowel ex-deelnemers van het therapeutisch programma als hun partner of nabij familielid zijn er welkom. Deze meeting vindt plaats om de 2 weken (telkens op zaterdagvoormiddag) in het dagcentrum van de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen.

Daarnaast is er de mogelijkheid tot individuele nazorgbegeleiding, partnerbegeleiding… of men kan ook aansluiten bij de een plaatselijke hulpverlenende instantie of zelfhulpgroep (bv. AA) in de eigen omgeving.