Crisis

Indien men nood heeft om even op de rem te gaan staan, kan een crisisopname volstaan.

Een crisisopname is een opname van minimum 14 dagen.