Visie

Afhankelijkheid van alcohol, medicatie, drugs,… is een levensprobleem met een dwingende, nefaste invloed op elk gebied van het menselijk functioneren. Jarenlange ervaring leert ons dat stoppen met het gebruik de enige oplossing is die werkt op lange termijn. Het programma is dan ook alcohol-, medicatie- en drugvrij.
Bij een opname engageert de cliënt zich om niets te gebruiken tijdens de periode van het verblijf. In samenspraak met de dokter wordt bekeken welke medicatie nodig blijft. Indien aangewezen wordt de ontwenning ook kort medicamenteus ondersteund.

Herevaluatie levensgebieden

Onder individuele begeleiding worden de verschillende belangrijke levensgebieden geëvalueerd, welke schade is toegebracht, wat kan en wat moet gebeuren ter herstel.

In de eerste fase van de behandeling kampen mensen vaak met veel schuldgevoelens. Wij helpen de patiënt om deze schuldgevoelens om te vormen tot een concreet en haalbaar actieplan.

Verandering stimuleren

Verandering is moeilijk! Door het verstrekken van informatie i.v.m. de problematiek, door de capaciteiten van de mensen aan te spreken, helpen we de motivatie te verhogen, en de patiënt te sterken in de beslissing om volledig te stoppen met het gebruik.

Om mensen te kunnen helpen hun leven bij te sturen, is het essentieel om goed te begrijpen wat verandering is. Bekijk bijgaand document met de nodige toelichting over verandering en de veranderingscirkel van Prochaska en Di Clemente.