Familie

Drinken of medicatiegebruik is geen losstaand gebeuren. Je maakt deel uit van een familie, die betrokken wordt in de therapie. Een op de tien families wordt geconfronteerd met een verslavingsprobleem. Voor familieleden bieden we het volgende aan:

Relatiegesprekken

Wij willen graag een volledig beeld krijgen van de patiënt, zodat we kunnen helpen open te spreken over problemen.

Openheid binnen de therapie is een eerste vereiste om met zichzelf in het reine te komen, en een gezond zelfbeeld op te bouwen. Dit is de brandstof zonder dewelke (moeilijke) veranderingen aanbrengen weinig kans op slagen heeft. Als men stopt met gebruiken, heeft dit een grotere weerslag op de relatie dan men zou denken.

Via relatiegesprekken ondersteunen we deze positieve evolutie. Tijdens de opname leert men veel, maar uiteindelijk moet men dit thuis in de praktijk brengen. De weekends tijdens de behandeling, en de nazorg samen met de partner vormen dan ook een belangrijk onderdeel van de behandeling.

KOAP

Dit is een programma voor ouders die op onze afdeling verbljven, en hun kinderen. Kinderen die opgroeien in een gezin waar één of beide ouders een alcohol- of medicatieprobleem hebben, ervaren meer stress en weten vaak niet goed met wie en hoe ze hierover kunnen spreken. Ook voor ouders is het niet makkelijk om na de opname hun rol in het gezin opnieuw op te nemen.

Het programma biedt vooral steun en informeert de kinderen over de afhankelijkheid.

Infogroep

Deze infogroep wordt aangeboden voor partners, volwassen kinderen (16+), familie en vrienden van patiënten opgenomen op de afdeling verslavingszorg. Iedereen is van harte welkom!

Deze infogroep wordt aangeboden door de medewerkers van Team Verslavingszorg. Er zijn 3 sessies die via de internet-applicatie "Teams" aangeboden worden en 1 sessie zal live doorgaan. Om te kunnen deelnemen aan de sessies kan u een e-mail sturen naar infogroep.tvz@azt.broedersvanliefde.be en zal u via mail een uitnodiging ontvangen.

Op de infogroep kan u vragen stellen en informatie ontvangen m.b.t. afhankelijkheidsproblemen (alcohol, medicatie of drugs), het verloop van een opname en het herstel.
Contact: infogroep.tvz@azt.broedersvanliefde.be – 016/80.76.35.

Bekijk de infogroep-data van 2024

Bekijk hier ook de algemene informatiebrochure voor familie.