Behandelgroepen

Na de observatieperiode kan men een groepstherapeutisch programma volgen. Dit is erg intens en er wordt van de groepsleden een grote inzet verwacht. De nadruk ligt hier op het functioneren in groep, binnen de therapie, maar ook in de zogenaamde 'vrije tijd'. Via het samenleven met medebewoners, alsook door contacten met familie (vrije weekends, bezoek…), kan men op een veilige wijze de nieuwe inzichten toetsen aan de praktijk.

Op dit alles wordt geregeld gereflecteerd, tijdens de evaluaties, sleutelmomenten in de behandeling.

Daarbij is er ondersteuning van het team, de dokter, therapeuten, begeleiders…

Er zijn in totaal vier groepen met een volledig weekprogramma: één groep voor vrouwen, twee voor mannen en een gemengde groep.

Groepen

Team verslavingszorg