Ziekenhuisschool

De ziekenhuisschool De Radar heeft een vestiging in onze kliniek, en organiseert gratis onderwijs voor jongeren tot 18 jaar tijdens de opname. Dit gebeurt, in de mate van het mogelijke, steeds in samenspraak met de thuisschool.

Samen met de ziekenhuisschool gaan we na hoe het schoolse functioneren van de jongere loopt, welke de huidige schoolse mogelijkheden zijn en welke veranderingen noodzakelijk zijn om een schoolse re-integratie te verwezenlijken.

Een groep leerkrachten zorgt tijdens de opname voor persoonlijk onderwijs-op-maat (inclusief erkende examens). De leerinhoud, methode en toetsen worden afgesproken met de thuisschool van de patiënt.

Meer informatie via: www.deradar.be