Algemeen

De afdeling jeugdpsychiatrie, ook bekend als Pathways (Engels voor paden, wegen), biedt een zorgprogramma aan voor adolescenten onder de 18 jaar met psychosociale en/of emotionele problemen.

Team jeugd heeft voor het behandelaanbod en dagprogramma specifiek expertise opgebouwd in het werken met jongeren die problematisch drugs gebruiken of kampen met een gedragsverslaving (gamen).

Het crisisprogramma is generalistisch en staat open voor alle adolescenten die zich in een crisissituatie bevinden waardoor een opname noodzakelijk is.

Bekijk hier de afdelingsbrochure.

Bekijk zeker ook de website van MSOC voor informatie over een ambulant programma.