Crisisprogramma

De afdeling jeugdpsychiatrie biedt een residentieel crisisprogramma aan voor een periode van maximum 14 dagen voor adolescenten onder de 18 jaar waarbij de draaglast de draagkracht van het systeem overstijgt en er een duidelijke persoonlijke component van ernstig psychisch of psychiatrisch lijden bij de jongere aanwezig is. De crisisunit is bereikbaar via 016/80.76.86.

Dit crisisaanbod vormt een schakel binnen Yuneco, het zorgnetwerk GGZ voor jongeren van de provincie Vlaams-Brabant en Fornet, het zorgnetwerk voor jongeren onder toezicht van de jeugdrechtbanken Brussel en Leuven.

Hulpverleners of ouders kunnen voor Yuneco GGZ-crisis aanmelden via het crisismeldpunt (CMP) op nummer 078/05.00.38.

Voorzieningen integrale jeugdhulp kunnen na inschatting door de verbonden arts rechtstreeks aanmelden voor Yuneco GGZ-crisisopname bij team jeugd.

Consulenten van de jeugdrechtbanken Brussel en Leuven kunnen voor For-K-crisis rechtstreeks aanmelden voor For-K-crisisopname bij team jeugd.