Visie

De afdeling jeugdpsychiatrie staat voor een residentieel behandelaanbod voor adolescenten onder de 18 jaar met psychosociale en/of emotionele problemen die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling. Onze expertise ligt in het intensief werken met jongeren die bovendien ook drugs gebruiken of kampen met een gedragsverslaving zoals gamen. Binnen de bestaande hulpverlening kunnen jongeren die drugs gebruiken of jongeren die weinig motivatie tonen zelden terecht. De afdeling creëert voor deze jongeren gepaste behandelmogelijkheden en geeft hen tijd en ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen.

De afdeling jeugdpsychiatrie:

  • beschouwt de jongere als tijdelijk verstrikt in moeilijkheden en beschouwt het als haar taak om met de jongere en het gezin aan de slag te gaan om de moeilijkheden aan te pakken.
  • ziet de residentiële behandeling als een overgangsfase in het leven van de jongere, gericht op een positief welbevinden, competentie en toekomstperspectief. Zo vormt de afdeling een schakel in de hulpverlening en het leven van de jongere.
  • kiest voor een geïntegreerde aanpak via opvoedend behandelen – behandelend opvoeden in nauwe samenwerking met de context van de jongere en inschakeling van de ziekenhuisschool.
  • bouwt een leefgroepwerking uit waar de jongere tegelijk door ervaring én feedback door leeftijdsgenoten kan oefenen met sociaal gedrag (oefenen in ‘samen leven’).
  • werkt nauw samen met de context van de jongere (bondgenoot in het behandelproces) en laat jongeren de kans om te oefenen in de eigen omgeving.
  • combineert ruime ervaring in het werken met deze jongeren met een wetenschappelijke evidentie. Tegelijk erkent de afdeling het broze van het handelen en het net onvoorspelbare resultaat dat dit handelen in zich draagt.
  • zoekt complementariteit met de diensten rond drugpreventie en streeft een samenwerking na met ambulante geestelijke gezondheidszorg, integrale jeugdhulp en drughulpverlening.

De afdeling en haar medewerkers zien het als hun opdracht om mee het motivatieproces voor verandering in gang te zetten. Het afdelingsklimaat is een warm en sensitief opvoedingsklimaat, waar we grenzen en sturing geven aan de jongeren. De autoriteit wordt gekenmerkt door aanwezigheid en nabijheid, door het onder controle houden van en het verantwoordelijk zijn voor het eigen gedrag, het weten dat we er niet alleen voor staan (netwerk) en door het uitstellen van reacties zolang emoties te hoog zitten (geweldloosheid).

De afdeling jeugdpsychiatrie investeert in een sterk team, samengesteld uit mensen met verschillende opleidingen (multidisciplinair), die elk vanuit een eigen invalshoek/achtergrond bijdragen en samenwerken om te begrijpen wat er aan de hand is (diagnostiek als verhaal met betekenis), de jongere en zijn gezin/context te ondersteunen in het verwerven en terugvinden van de eigen competentie (krachtgericht werken) en optimale groeikansen te geven (oefenen, ervaren).