Residentieel programma

Een opname start met een traject van 12 weken, waarin we de jongeren en hun context leren kennen, en met de jongeren op zoek gaan naar behandeldoelen. De jongere neemt deel aan het orthopedagogisch en therapeutisch observatie- en behandelaanbod, dat bestaat uit inschakeling in de leefgroepwerking, psychodiagnostisch onderzoek, psychomotorische therapie, beeldende therapie, muziektherapie, inschakeling in de ziekenhuisschool, diverse groepssessies (jongens/meisjesgroep, sociale vaardigheidstraining, emotieregulatie), somatisch onderzoek, optioneel medicamenteuze therapie, optioneel individuele psychotherapie en werken met de ruimere context (contextbegeleiding of gezinstherapie, oudervergadering).

De observatie- en behandelperiode duurt 12 weken. Tijdens de teambesprekingen wordt o.a. bekeken of de overgang terug naar de eigen context gemaakt kan worden, dan wel of een verdere behandelperiode is aangewezen om verder te oefenen in het controle krijgen over eigen gevoelens en gedrag. Er gebeurt een uitgebreid assessment van de jongere en de relatie tot de context. Van hieruit wordt een aantal therapeutische doelstellingen vooropgesteld, wordt er gezocht naar handvaten omtrent aanpak, en wordt advies voor verdere hulpverlening geformuleerd. Dit alles gebeurt in intensief overleg met de eigen context en reeds betrokken hulpverlening.

Tijdens de verdere behandeling worden conclusies uit de observaties voortdurend bijgestuurd. Diagnostiek wordt gezien als een dynamisch proces. Het behandelplan wordt aangepast volgens de noden van de jongere.