Residentieel

Opname

Na de aanmelding en een kennismakingsgesprek wordt de opnamevraag geëvalueerd en komt een jongere al dan niet op de wachtlijst voor opname. Zodra er plaats is, komt de jongere in de leefgroep terecht en participeert hij/zij aan het behandelprogramma.

Op de polikliniek vindt het kennismakingsgesprek na de aanmelding voor opname of dagprogramma plaats. Daarnaast is er de mogelijkheid tot ambulante inschatting van de drugproblematiek en bijkomende jeugdpsychiatrische problemen. Jongeren uit de regio kunnen na opname terecht op de polikliniek voor verdere jeugdpsychiatrische opvolging.

Bovendien kunnen jongeren en hun gezin hier terecht voor een gesprek over internet- en gameverslaving.

Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden (016/80.76.85)

Werking

Er zijn 2 leefgroepen van elk maximum 7 jongeren, die samen deelnemen aan het jeugdpsychiatrisch en orthopedagogisch behandelprogramma voor jongeren met emotionele en psychosociale problemen en druggebruik.

De residentiële behandeling is een ‘overgangsfase’, gericht op het verder uitbouwen van een drugsvrij leven. Tijdens deze fase experimenteert de jongere met ander gedrag, om een context te creëren waarin de jongere en zijn/haar gezin zichzelf op een andere manier ervaren, zichzelf in een andere context of in een andere status zien (een veranderingsproces). De situatie zal na een opname nooit meer dezelfde zijn als voorheen.

Een residentiële omgeving schept een kans om deel te nemen aan een intensief programma waar de jongere tegelijk door zelf te ervaren en door feedback van leeftijdsgenoten kan oefenen en aan de slag gaat in een veilige omgeving. Om de opgedane ervaring tot iets van zichzelf te maken, is het belangrijk dat de jongere kan oefenen in de eigen omgeving, bijvoorbeeld tijdens het weekend.

Enkele algemene behandelprincipes worden hieronder toegelicht:

  • jongeren hoeven bij de start van de behandeling niet gemotiveerd te zijn om te stoppen met druggebruik. Het is voldoende dat ze aanwezig willen zijn, dat ze open staan voor het behandelaanbod en geïnteresseerd raken in het aanbod. Team jeugd ziet het als zijn opdracht om jongeren te motiveren om te stoppen met drugs en om een drugvrije levensstijl te promoten. We vragen een minimum engagement van 12 weken (observatieperiode) om zichzelf en ons de kans te geven een veranderingsproces op gang te trekken. Tijdens een observatiebespreking en daaropvolgend adviesgesprek met jongere en context, worden verdere behandelafspraken gemaakt. Een opname duurt zo lang als nodig, met minstens om de 2 maanden een uitgebreid reflecteren tijdens de evolutiebespreking.
  • druggebruik is niet toegelaten. Enkel volledig stoppen met drugs en alcohol maakt de jongeren vatbaar en gemotiveerd voor behandeling en laat toe om te werken rond het druggebruik en de emotionele, relationele en gedragsproblemen. Zo wordt het voor de jongeren mogelijk om eigen keuzes te maken en om hun leven in handen te nemen, zodat zij opnieuw een constructieve rol kunnen opnemen in hun gezin, hun school en de maatschappij.
  • tijdens de behandeling staat de therapeutische relatie centraal en het behandelteam investeert actief in het opbouwen van die therapeutische relatie.
  • tijdens de observatieperiode gebeurt er een uitgebreid assessment vanuit verschillende domeinen: vanuit een kracht- en oplossingsgericht model wordt gekeken naar het functioneren van de jongere, zowel tijdens samen leven in de leefgroep als tijdens deelname aan het therapieprogramma, psychodiagnostisch onderzoek en ziekenhuisschool.

Het druggebruik

Het behandelteam wil samen met de jongere zicht krijgen op het ontstaan van de drugproblematiek: welke middelen gebruikt de jongere, sinds wanneer, welke betekenis heeft het druggebruik voor de jongere, welke factoren houden het druggebruik in stand en wat moet er veranderen om de slaagkansen van de jongere te optimaliseren. Welke problemen heeft het druggebruik met zich meegebracht voor de eigen ontwikkeling, voor het functioneren thuis, op school en in de maatschappij? Er wordt een bilan opgemaakt van de gevolgen van het druggebruik op de verschillende terreinen, en risicofactoren worden in kaart gebracht. De jongere wordt aan het denken gezet over het eigen verslavingstraject, er wordt gewerkt rond het ontkennen en het rationaliseren van de drugproblematiek en de jongere wordt gemotiveerd om aan de problemen te werken.

De jeugdpychiatrische problematiek

Bijkomende jeugdpsychiatrische problemen en/of psychologische of socio-emotionele moeilijkheden die de drugproblematiek verder compliceren worden in kaart gebracht. Naast de aanpak van het druggebruik, dient tegelijk de eventueel bijkomende jeugdpsychiatrische problematiek te worden behandeld.

De adolescentaire ontwikkeling (ontwikkelingstaken)

Er wordt een bilan opgemaakt van de emotionele, gedragsmatige en relationele ontwikkeling van de jongere en nagegaan wat de opgelopen ontwikkelingsachterstand is. Hierbij wordt gekeken of het functioneren van de jongere leeftijdsadequaat is, welke de gezonde krachten en welke de beperkingen zijn en welke ondersteuning kan worden geboden om de ontwikkeling opnieuw op gang te brengen. De kloof tussen de jongere en de volwassenen wordt verkleind door te investeren in de relatie en de bandopbouw. De sociale omgang met leeftijdsgenoten krijgt speciale aandacht en de mogelijkheid om in relatie te treden met niet-gebruikende jongeren wordt gestimuleerd.

Vrije tijd, ontspanning, vrienden

We zoeken samen met de jongeren naar alternatieven voor het druggebruik en gaan na welke vrijetijdsbesteding de interesse van de jongere (terug) kan wekken. Er wordt aandacht besteed aan weekendplanning en de betekenis van vrienden en vriendschap.

Tijdens de verdere behandeling worden conclusies uit de observaties voortdurend bijgestuurd. Diagnostiek wordt gezien als een dynamisch proces. Het behandelplan wordt aangepast volgens de noden van de jongere.