Zorg 24

Voor ouderen met een verminderde fysieke zelfredzaamheid (IADL-score van ≥ 3)

Casemanagement

Een casemanager coördineert de zorg in de thuissituatie: hij bepaalt samen met het bestaande zorgteam de zorgdoelstellingen, stelt een zorgplan op en stemt de zorg op elkaar af. Hij informeert en adviseert de oudere en zijn mantelzorger, is bemiddelaar en vertegenwoordiger van de belangen van de oudere en zijn mantelzorger.

Ergotherapeutische ondersteuning aan huis

Aan de hand van ergotherapeutische ondersteuning wordt ernaar gestreefd de autonomie van de ouderen te verbeteren, te herwinnen of te vrijwaren. De ergotherapeut kan verschillende acties ondernemen zoals het aanleren van manieren van voortbewegen, de aanpassing van de leefomgeving, hulpmaterialen…

Nachtcontroletoer door zorgkundigen

Een zorgkundige komt tussen 22.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s morgens één of meerdere malen, op afgesproken tijdstippen, langs om noodzakelijke hulp te verlenen of ter controle. De zorgkundige kan hierbij helpen bij het toiletbezoek, incontinentiemateriaal verwisselen, wisselen van de slaaphouding…

Psychologische ondersteuning aan huis

Een psycholoog biedt gespecialiseerde psychologische ondersteuning aan de oudere en zijn mantelzorger. Dit kan onder de vorm van individuele gesprekken, gespecialiseerde adviezen, psycho-educatie of cognitieve remediëring.