Werking

Informatie over de verschillende eenheden die de werking uitmaken van de organisatie WZC Sint-Alexius

WZC Sint-Alexius bestaat uit

WZC Sint-Alexius

Woonzorgcentrum

Centrum voor kortverblijf Sint-Alexius

Tijdelijke opvang

Centrum voor dagverzorging Sint-Alexius

Thuisondersteunende dagopvang

Lokaal dienstencentrum Sint-Alexius

Dienstverlening, informatie en vorming

Ouderenexpertiseteam

Expertise in verschillende domeinen

Jongdementie

Warme, gespecialiseerde zorg en ondersteuning