Mobiel outreachend team voor ouderen

Vanuit een outreachende, multidisciplinaire benadering (psychiater, psycholoog, verpleegkundige, ergotherapeut) wordt specialistische GGZ-expertise ter beschikking gesteld van het zorgteam van ouderen met complex psychische problematiek. Door in te zetten op deskundigheidsbevordering van het netwerk rond de oudere wordt getracht een opname in een residentiële setting te vermijden. Dit kan onder de vorm van adviesverlening, ondersteuning en coaching van zorgteams, opleiding en intervisie…