Aanmelding

Bij elke aanmelding zal de medewerker van het ouderenexpertiseteam de vraag en specifieke situatie verhelderen. Op basis hiervan wordt in overleg bekeken hoe de oudere en de mensen in zijn netwerk het best geholpen kunnen worden en welke dienst(en) van het ouderenexpertiseteam hiervoor kunnen worden ingeschakeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de inclusievoorwaarden van de verschillende diensten (vb. leeftijd, graad van zorgbehoevendheid…) en wordt een eventuele kostprijs toegelicht. Deze kostprijs is afhankelijk van het statuut van de oudere en de dienst waarop beroep wordt gedaan. Sommige diensten worden kosteloos aangeboden.

Het ouderenexpertiseteam richt zich op de eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland. De nachtcontroletoer (Zorg 24) beperkt zich voorlopig tot groot-Tienen en Hoegaarden.