Supportteam GGZ

Huisartsen en andere hulpverleners kunnen bij het supportteam terecht met vragen over de inschatting van psychische problemen bij hun patiënten. Zij krijgen ondersteuning door middel van assessment met als doel oriëntering of diagnosestelling, en kunnen een beroep doen op een kortdurend begeleidingsaanbod voor hun patiënt. Ten slotte is er ook een vormingsaanbod voor eerstelijnsprofessionals.

Meer informatie is beschikbaar via deze link.