Crisis, observatie en motivatie

Crisis- en observatiegroep

Op de afdeling algemene psychiatrie 1 kan je terecht met enkelvoudige problemen (crisismoment, aanpassingstoornis, relatiebreuk…), met een meer complexe problematiek (angststoornis, depressie, alcoholprobleem…), met meer ernstige problemen (acute psychose, impulscontroleverlies, zelfmoordgedachten…) of met een meer aanslepende problematiek.

We streven ernaar om zoveel mogelijk regie bij de cliënt te laten. Onze aanpak is gebaseerd op de herstelvisie en de visie van geweldloos verzet en nieuwe autoriteit (Haim Omer).
Hierbij gaan we optimaal in overleg met de cliënt in crisis en met zijn omgeving.

De afdeling algemene psychiatrie 1 beschikt over 30 bedden in één- of tweepersoonskamers, waarvan 22 bedden zijn voorbehouden voor crisis- en observatie en 8 voor de motivatiegroep (zie verder). De afdeling is verdeeld in twee leefeenheden, met aparte living en keuken in een nieuw modern gebouw met eigen sanitair.

Naast acute opvang biedt de eenheid de mogelijkheid tot grondige diagnostische exploratie en therapeutische oriëntering.

Tijdens een kortdurend verblijf komen de volgende aspecten aan bod:
1. In een eerste fase ligt de klemtoon op crisisopvang via intensieve en individuele begeleiding in een ondersteunende en structurerende setting.
2. Samen met jou worden de probleemgebieden bekeken vanuit verschillende invalshoeken: lichamelijk, psychologisch, sociaal. Je naaste omgeving wordt door middel van koppel- of familiegesprekken snel bij de verschillende interventies betrokken. Uiteraard kan dit laatste slechts met jouw uitdrukkelijke instemming. Ook is er aandacht voor de kinderen (KOPP-werking).
3. Een toegewezen verpleegkundige begeleidt je individueel gedurende je opname.
4. Via een multidisciplinaire aanpak met jou als middelpunt wordt op basis van een werkdiagnose overgegaan tot een therapeutische oriëntatie. Tijdens deze fase krijg je groepssessies (o.a. ergotherapie, psychotherapie en psychomotorische therapie) met een informatief en motiverend karakter aangeboden. Vaak kom je tot een voorstel tot overgang van de residentiële zorg naar verdere ambulante begeleiding. Je krijgt, als je dat wenst, de mogelijkheid om kennis te maken met de verschillende gespecialiseerde zorgmogelijkheden binnen en buiten ons ziekenhuis.
5. Binnen de veilige omgeving van deze crisis en observatie-eenheid zoeken we naar de gepaste begeleiding voor jouw problemen met een ‘zorg op maat’-programma.
6. We streven naar een maximale opnameduur van 6 weken.

  • Afdelingsartsen: dr. Peter Joostens en dr. Asia Mierzejewska
  • Teamcoördinator: Kristel Verheyden (016/807.511)
  • Maatschappelijk werker: Janice Graindor
  • Psychologe: Hanneke Vereecke

Motivatiegroep

Vanuit de crisis- en observatiegroep kunnen mensen met een afhankelijkheidsproblematiek doorschuiven naar de motivatiegroep.

De motivatiegroep is een groep voor mensen met een afhankelijkheidsproblematiek in combinatie met een psychologisch en/of sociaal probleem. Tijdens je verblijf in de motivatiegroep willen we je tijd en ruimte geven om stil te staan bij je gebruik en je motivatie ten aanzien van een clean en/of nuchter leven. Dit gebeurt zowel aan de hand van groepssessies als individuele gesprekken.

De visie van de motivatiegroep is gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2000). Deze theorie vertrekt vanuit een positief mensbeeld. Het proces van persoonlijke aanvaarding wordt gestimuleerd door te helpen verschuiven naar een meer persoonlijk overtuigde verandering. Hiervoor wordt de motivatie en zelfcontrole van de cliënten bevorderd.
Jouw groeiproces wordt verder gestimuleerd door zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan drie basisnoden: autonomie, verbondenheid en competentie. Tenslotte is ook de herstelvisie een belangrijke waarde in onze werking.

Uiteraard willen we ook jouw familie en (professionele) omgeving betrekken in je traject. Als je dit wenst, worden zij uitgenodigd voor een gesprek. Ook op de familievergaderingen, waar uitleg aan familieleden wordt gegeven, zijn zij welkom. Ze krijgen hiervoor een uitnodiging tijdens de behandeling.

Het programma heeft een duur van 6 weken, en voorziet plaats voor maximum 8 personen. Na je verblijf in de motivatiegroep kun je doorstromen naar één van de zorgmodules van Team Algemene Psychiatrie, kun je muteren naar een andere afdeling, of kun je de keuze maken naar huis te gaan.

  • Afdelingsartsen: dr. Peter Joostens en dr. Asia Mierzejewska
  • Teamcoördinator: Kristel Verheyden (016/807.511)
  • Psychologe: Elvira Leys