Algemeen

De afdeling algemene regionale psychiatrie bestaat uit 2 zorgeenheden, waar verschillende zorgfuncties worden aangeboden voor volwassenen (18-65 jaar). Zo kan je bij ons met diverse zorgvragen terecht voor een crisisopname of diagnostische, oriënterende en behandelingsgerichte opname. Tijdens de behandeling krijg je telkens de nodige tijd en rust om alles op een rijtje te zetten en kan je een planning uitwerken om thuis verder aan je problemen te werken of om in de toekomst nieuwe problemen te vermijden. Vanzelfsprekend kan je hierbij een beroep doen op een multidisciplinair team (een verpleegkundige, een psychiater, een psycholoog, een maatschappelijk werker, een ergotherapeut, een muziektherapeut, een bewegingstherapeut, een diëtiste, een psychologisch assistent, een pastoraal werker en een logistiek medewerker) en alle ondersteunende faciliteiten van ons centrum.

Soms kan je tijdens een intakegesprek of een crisisopname tot het besluit komen dat het goed zou zijn om een behandeling te volgen voor je problematiek. Hiervoor biedt de afdeling verschillende zorgmodules voor:

  • zorgmodule 1: acute zorg (crisis-observatie-motivatie)
  • zorgmodule 2: therapeutisch behandelaanbod voor angst- en stemmingsstoornissen en dubbeldiagnose (middelenmisbruik en samenhangende problemen, met exclusie van primaire psychose)

De afdeling algemene psychiatrie werkt volgens de herstelvisie en het nieuwe autoriteitsmodel van Haim Omer. De teamleden spelen in op de krachten en de ervaringsdeskundigheid van de cliënten. Er wordt stil gestaan bij de rollen van de cliënten, de cliënt draagt de eigen regie. Hoop bieden is hierbij een permanente leidraad.

Om dit waar te maken maakt een ervaringsdeskundige deel uit van het team.

Lees op de website van het MSOC ook informatie over het ambulante drughulpverleningsprogramma.