Visie

De afdeling algemene psychiatrie werkt volgens de herstelvisie. De teamleden spelen in op de krachten en de ervaringsdeskundigheid van de cliënten. Er wordt stil gestaan bij de rollen van de cliënten, de cliënt draagt de eigen regie. Hoop bieden is hierbij een permanente leidraad.